news|
主页 /SOA考生须知 /SOA考试报名 /SOA考试资料 /各类表格下载 /SOA考前培训 //2005年春季受奖励人员

2004年秋季受奖励人员

2004年春季受奖励人员

2003年秋季受奖励人员

2003年春季受奖励人员

2002年秋季受奖励人员

2002年春季受奖励人员

 

友邦(上海)公司奖励2003年秋季在SOA精算师考试中取得优秀成绩的人员

Name Course Score Fee
MEI,JIAYU 5 7 $125
SU,HANG 3,4 10,9 $100
HUANG,YUANLIANG 4 10 $50
ZHANG,QINNAN 4 9 $50
ZHAO,TONG 4 10 $50
ZHANG,HONGMEI 3 10 $50
FU,QIAN 3 10 $50
LU,GANG 3,4 9,9 $100


Copyright (C) 2003 AIA-Beida Actuarial Center All Rights Reserved
(8610)-62756355 联系人:吴凤立