news|
主页 /管理规定 /SOA考试报名 /SOA考试资料 /各类表格下载 /SOA考前培训 //2004年秋季受奖励人员

Name
Course
Score
Fee
HE,JIANGANG 5 6 $125
WAGN,YAOJUN 5 7 $125
ZHANG,JING 5 5 $62.5
WANG,HUIJUAN 4 7 $75
HUANG,XIAOLIANG 4 8 $75
ZHAO,HUIZI 4 7 $75
YANG,YULONG 3 9 $75
ZHANG,MINGYUAN 4 10 $75
WEI,WEI 3 5 $37.5
ZHU,NAN 3 7 $75
SUN,HONGJUN 1 8 $50
HE,JIFENG 3 10 $75
ZHAO,XINYANG 4   $75
LI,YANG 4 9 $75
HAUNG,ZHIYONG 1 6 $50
ZHANG,PENG 2 8 $50
TANG,JUNLI 4 8 $75
LI,JI 3 8 $75
XU,BAOWEI 1,2 10,8 $100
LI,QUNCHANG 1,3 10,9 $125
LEI,JUAN 1,4 10,6 $125
SONG.JIE 1,4 10,8 $125
ZHONG,ZIXUN 2,3 7,7 $125
WU,LINGLING 1,2 10,8 $100
JIANG,YANG 1,2 5,6 $75
ZHAO,TONG 5 7 $125
LIU,BO 5 7 $125
ZHANG,CHU 3 7 $75
ZHU,LI 4 9 $75
ZHOU,TAOYUN 3,4 10,10 $150
LI,PENGPENG 2,4 10,7 $125
SHAN,XIAODAN 4 8 $75
LIANG,SHUYAN 4 9 $75


Copyright (C) 2003 AIA-Beida Actuarial Center All Rights Reserved
(8610)-62756355 联系人:吴凤立