news|
主页 /管理规定 /SOA考试报名 /SOA考试资料 /各类表格下载 /SOA考前培训 //2004年春季受奖励人员

Name
Course
Score
Fee
XIONG,JIANGTAO 6 7 $125
ZHAO,TONG 6 7 $125
HUANG,YANG 6 6 $125
ZHANG,HUINA 6 6 $125
HE,JIANGANG 6 6 $125
WANG,ZHENG 6 5 $62.5
JIANG,YAN 6 5 $62.5
WANG,SHAN 6 5 $62.5
XU,SHAOFENG 6 5 $62.5
GE,HAITAO 6 4 $62.5
HUANGXIAOLIANG 2,3 8,10 $125
ZENG,WEI 3 8 $75
WANG,CHONG 3 10 $75
WANG,HUIJUAN 3 9 $75
ZHAO,XINYANG 3 10 $75
ZHAO,HUIZI 3 10 $75
HUANG,YUANLIANG 3 8 $75
ZHU,RONG 1,3 10,5 $87.5
LU,GANG 1,2 10,8 $100
CHEN,YONG 1,4 10,9 $125
ZHANG,PENG 1,4 10,9 $125
KOU,JINWEI 4 6 $75
FU,QIAN 4 8 $75
ZHANG,MINGYUAN 1,2 10,10 $100
YIN,JINYING 1,2 7,6 $100
WEI,WEI 1,2 10,9 $100
TENG,YE 1,2 10,6 $100
ZHU,NAN 1,2 10,6 $100
HOU,SHAOYU 1,2 7,6 $100
GAO,SHANG 1,2 9,5 $75
PENG,LINGLING 1,2 8,7 $100
ZHANG,LINJUN 1,2 10,10 $100
HE,JIFENG 1,2 10,7 $100
WANG,WEI 2 5 $25
PENG,LINGWEI 2 8 $50
SUN,HONGJUN 2 6 $50
LI,JI 1 10 $50
QIU,QUNYI 1 10 $50
CHEN,QIMING 1 10 $50
CHENG,YURAN 1 10 $50
LIANG,JIN 1 10 $50
YU,ZHONGQI 1 10 $50
LIU,XIAOYA 1 9 $50
LI,WANPENG 1 8 $50
WANG,CAN 1 7 $50
SHI,GUIZHENG 1 7 $50
LIU,YAPENG 1 6 $50


Copyright (C) 2003 AIA-Beida Actuarial Center All Rights Reserved
(8610)-62756355 联系人:吴凤立