news|
主页 /管理规定 /SOA考试报名 /SOA考试资料 /各类表格下载 /SOA考前培训 //2003年秋季受奖励人员

Name
Course
Score
Fee
ZENG,HUI 5 7 $125
XIONG,JIANGTAO 5 6 $125
JIANG,YAN 5 6 $125
WANG,ZHENG 5 5 $62.5
HUANG,YANG 5 5 $62.5
WANG,YAOJUN 4 10 $50
ZHANG,JIA 4 9 $50
ZHANG,JING 4 8 $50
XU,JICHENG 4 8 $50
DAI,JIN 4 6 $50
MING,XIAOCHONG 1,4 6,6 $100
ZOU,ZHONGLIANG 1,2 10,10 $100
WANG,CHONG 1,2 10,9 $100
KOU,JINWEI 1,2 10,9 $100
LI,WENXIA 1,2 10,8 $100
ZENG,WEI 1,2 10,7 $100
JIANG,DONG 1,2 9,9 $100
WANG,HUIJUAN 1,2 9,8 $100
ZHAO,XINYANG 1,2 8,9 $100
ZHAO,HUIZI 1,2 8,7 $100
LIU,JIA 1,2 8,6 $100
YUANYONGHUI 1,2 7,6 $100
HUANG,XIAOLIANG 1 10 $50
LIU,TAO 1 10 $50
PENG,LINGWEI 1 10 $50
DU,SHENGJUN 1 9 $50
CAO,SHUXIA 1 8 $50
HOU,JIE 1 8 $50
GU,SUICHENG 1 8 $50
SONG,JIE 1 6 $50
       


Copyright (C) 2003 AIA-Beida Actuarial Center All Rights Reserved
(8610)-62756355 联系人:吴凤立